Yayım

WE CONTRIBUTE
yayım logo-03

Dünya son yüzyıllarda baş döndürücü bir hızla değişime uğradı. Teknolojik gelişmeler değişimin hızını kümülatif biçimde artırdı, artırıyor ve artırmaya da devam edecek. Durmak bilmeyen bir koşu içerisinde yepyeni ufuklara yol alıyoruz.

Biz Gumbel olarak tüm bu hengâme içerisinde değişmeyen tek sabitin kitap olduğuna inanıyoruz. Baskı metodları, kağıtlar, içerikler değişse de ‘kitap’ değişmiyor.

Bir yandan, karmaşık veri yığınlarından anlamlı örüntüler çıkarırken, geleneksel süreçleri günümüzün dinamizmine uygun hale getiren yazılımlar yaparken diğer yandan dijital ve basılı yayım yapıyoruz. Çünkü biz, geleceğin tarihe bugünden daha yakın olduğunu düşünüyoruz.

Bu kadim ve anlamlı yola çıktık çünkü;

  • Basılmayanı basıp, çevrilmeyeni çevirerek kültür dünyamıza katkı sağlamayı,
  • Türkiye’de yayıncılığın çıtasını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Bunları yaparken;

  • Çağın akışkan ruhuna uygun biçimde, popüler tarih kitaplarından dijital trendlere uzanan geniş bir yelpazede yayım yapıyoruz.
  • Dijital içerik belirlemeden baskı süreçlerine kadar ince eleyip sık dokuyoruz.
  • Ekonomik değil entelektüel kazancı ön plana alıyoruz.

Yayımlarımız

Hunlar
HUNLAR

Hyun Jim Kim
Çevirmen & Editör: Hakan HERDEM
Redaksiyon: Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı

pedagojiik-DERTLENMELER
PEDAGOJİK DERTLENMELER

Barış AYGENER
Editor: Hakan HERDEM